Bransje

Fagområde

Søkeresultat 860 yrker
Sorter
En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Som 3D-tegner jobber du med å modellere og tegne konstruksjoner, som f.eks. bygninger, produkter eller mekaniske innretninger.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Key Account Manager er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Adjunkt er stillingsbetegnelsen for en lærer eller førskolelærer i det norske skolesystemet som har bestått eksamen av en lavere grad fra universitetet eller høgskole med praktisk-pedagogisk påbygning.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Før du får advokatbevilling må du ha minst to års godkjent juridisk praksis. De fleste tar praksisperioden som advokatfullmektig, men du kan også få godkjent annen praksis – for eksempel som...
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Som advokatsekretær jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning. Advokatsekretærens hovedoppgave er å lette...
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Agronom er tittelen på en som har allsidig landbruksutdannelse (naturbruk). Vedkommende har gode forutsetninger for å drive egen gård, dyrke korn, produsere grønnsaker og egg, sauehold og storfedrift.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Som akkompagnatør lærer du å tilpasse akkompagnement til sentrale stiluttrykk og sjangere for ulike soloinstrumenter og kombinasjoner av instrumenter.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Aksjemeglere handler aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer på vegne av meglerhuset man er ansatt ved eller på vegne av meglerhusets kunder.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Aktivitører bruker målrettede aktiviteter for å vedlikeholde eller bedre brukerens funksjoner og for å skape opplevelse av mestring, trivsel og glede.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
I Norge er en aktuar er person som arbeider med forsikringsmatematikk, det vil si analysering av finansiell risiko.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Akupunktur er en del av tradisjonell kinesisk medisin med en historie på mer enn 3000 år. Metoden, utført av en akupunktør, er å sette tynne nåler i spesifikke punkter på huden for å rette ubalansen i kroppens energi.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om
Akustikk - lydlære - omfatter vibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser.
Utlysinger Organisasjoner
Utdannelse Les mer om